نتایج آزمون داوطلبان عضویت در کمیته های طبقه بندی مشاغل سال 1393، تا پایان فروردین ماه1394 اعلام می گردد.

نتایج آزمون داوطلبان عضویت در کمیته های طبقه بندی مشاغل سال 1393، حداکثر تا پایان فروردین ماه 1394 از طریق تارنمای (وب سایت) اینترنتی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان های سراسر کشور اعلام خواهد شد.

 آزمون داوطلبان کمیته های طبقه بندی مشاغل در روز پنج شنبه مورخ 1393/11/9 برگزار می شود.

آزمون داوطلبان عضویت در کمیته های طبقه بندی مشاغل صبح روز پنج شنبه مورخ 1393/11/9 به صورت سراسری در تهران و سایر مراکز استان هایی که به عنوان محل برگزاری آزمون مطابق جدول ارسالی(برای دریافت جدول اینجا کلیک نمایید) برای ادارات کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان ها تعیین شده است، برگزار می گردد. ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان های محل برگزاری آزمون، درخصوص ساعت و  نشانی محل برگزاری آزمون به کارگاه های ذیربط در همان استان و نیز ادارات کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی سایر استان های مربوط اطلاع رسانی خواهند نمود .صرفا افرادی مجاز به شرکت در آزمون می باشند که اسامی آنان مطابق فهرست ارسالی از سوی ادارات کل به اداره کل روابط کار وجبران خدمت اعلام شده است. به همراه داشتن کارت ملی برای  ورود به جلسه الزامی می باشد.