ثبت نام آزمون متقاضیان تشکیل دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری سال 96 آغاز شد.

 ثبت نام به صورت اینترنتی از ساعت10صبح روز دوشنبه مورخ 11/10/1396 تا ساعت 24 روز سه شنبه مورخ 1396/10/26 صورت خواهد پذیرفت. در ضمن به تقاضاهای حضوری یا تقاضاهایی که به پست تحویل داده شود، ترتیب اثر داده نمی شود.

برای ثبت نام اینجا را کلیک کنید . برای دریافت آگهی ثبت نام آزمون اینجا را کلیک کنید