اخبار

 • اداره کل روابط کار و جبران خدمت، جدول احتساب مزد سنوات تا پایان سال 1395، موضوع ماده پنج دستورالعمل اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل برای تطبیق کارکنان در س

 • اداره کل روابط کار و جبران خدمت جدول خلاصه حداقل مزد سال 1396 را منتشر کرد.

 • بخشنامه حداقل مزد سال 1396 و دستورالعمل های تبعی آن ابلاغ شد.

 • حق مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای مهرماه سال 1395 چهارصد هزار ریال (400000 ریال) تعیین شد.

 • توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت ​نظام ارزیابی مشاغل با هدف انطباق طرح های طبقه بندی مشاغل با ضروریات کارگاه ها مورد اصلاح و تجدید نظر کلی قرار گر

 • اداره کل روابط کار و جبران خدمت طی نامه شماره 43399 مورخ 1395/3/10 به ادارات کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان ها مواردی را درخصوص محاسبه پایه سنوات ک

 • نتایج طرح پیمایش ساختار پرداخت مزدی کارگاه ها در سال 1393 منتشر شد.

 • مسوولان دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل در طرح های طبقه بندی مشاغل کارگاه ها، شغل مسوول ایمنی منطبق را با رعایت مندرجات آیین نامه به کار گیری مسوول

 • بخشنامه وزیر محترم تعاون، کار ورفاه اجتماعی در خصوص حداقل مزد سال 1395 مشمولان قانون کار به شماره 249352 مورخ 1394/12/22 و دستور العمل های تبعی آن به

 • چاپ دوم مجموعه قانون کار توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتشر شد

Loading
Loading
 • اداره کل روابط کار و جبران خدمت، جدول احتساب مزد سنوات تا پایان سال 1395، موضوع ماده پنج دستورالعمل اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل برای تطبیق کارکنان در س

 • اداره کل روابط کار و جبران خدمت جدول خلاصه حداقل مزد سال 1396 را منتشر کرد.

 • بخشنامه حداقل مزد سال 1396 و دستورالعمل های تبعی آن ابلاغ شد.

 • حق مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای مهرماه سال 1395 چهارصد هزار ریال (400000 ریال) تعیین شد.

 • توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت ​نظام ارزیابی مشاغل با هدف انطباق طرح های طبقه بندی مشاغل با ضروریات کارگاه ها مورد اصلاح و تجدید نظر کلی قرار گر

 • اداره کل روابط کار و جبران خدمت طی نامه شماره 43399 مورخ 1395/3/10 به ادارات کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان ها مواردی را درخصوص محاسبه پایه سنوات ک

 • نتایج طرح پیمایش ساختار پرداخت مزدی کارگاه ها در سال 1393 منتشر شد.

 • مسوولان دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل در طرح های طبقه بندی مشاغل کارگاه ها، شغل مسوول ایمنی منطبق را با رعایت مندرجات آیین نامه به کار گیری مسوول

 • بخشنامه وزیر محترم تعاون، کار ورفاه اجتماعی در خصوص حداقل مزد سال 1395 مشمولان قانون کار به شماره 249352 مورخ 1394/12/22 و دستور العمل های تبعی آن به

 • چاپ دوم مجموعه قانون کار توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتشر شد

Loading

تازه های روابط کار و جبران خدمت

صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »
لوگو طبقه بندی مشاغل
stdmashaghel
enzebat
mozd
لوگو بهره وری
article6
isaar22